Regulamin Sklepu Motoryzacyjnego MOTO – PUZZLE
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie należącym do Sprzedawcy, to jest Edyta Okońska, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „MOTO – PUZZLE” Edyta Okońska z głównym zakładem pod adresem: ul. Stanisława Marusarza 28, 21-040 Świdnik, NIP: 712-299-25-32 REGON: 360464663, nr konta: nr 63 1050 1953 1000 0092 0544 7932(bank ING BANK ŚLĄSKI). Kontakt ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 17.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@motopuzzle.pl) lub telefonicznie ( nr: 609-628-867, 881-660-294).
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, – która korzysta ze Sklepu.
  3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  4. Konto klienta– zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień z okresu, co najmniej ostatnich 6 miesięcy, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące zgłoszonych reklamacji) itd.
  5. Sklep lub sklep internetowy– sklep internetowy, działający pod adresem motopuzzle.pl , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem, którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;
  6. Sprzedawca–Edyta Okońska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: moto – puzzle Edyta Okońska z głównym zakładem pod adresem: ul. Stanisława Marusarza 28, 21-040 Świdnik, NIP: 712-299-25-32 REGON: 360464663
  7. Towary– towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Rejestracja konta

Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klienci mają możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu. Wymagane jest przy tym, co najmniej ustalenie hasła, a także wypełnienie pól oznaczonych, jako obligatoryjne, bez uzupełnienie, których zawarcie umowy sprzedaży Towaru będzie niemożliwe. Obligatoryjne są następujące pola: imię i nazwisko, adres (w tym: ulica i nr budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookie.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta.

Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu e-mail podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu.

Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: kontakt@motopuzzle.pl

Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja o wadzie wynika z opisu produktu.
 2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Kupujący może zamówić towar oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z jednego z poniższych sposobów składania zamówienia:

– z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.motopuzzle.pl  lub

– drogą mailową na adres kontakt@motopuzzle.pl lub

– telefonicznie pod nr 609-628-867 lub 881-660-294. Koszt połączeń, wykonywanych przez kupującego ze sprzedawcą jest uzależniony od stawek pobieranych przez operatora. Koszt ten ponosi kupujący.

  1. Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.
  2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „Kup teraz”, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i wypełnić formularz zamówienia.
  3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  4. W celu zrealizowania zamówienia kupujący musi podać poniższe dane:

– imię i nazwisko,

– adres E-mail,

– adres zamieszkania kupującego, tj. ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj,

– numer telefonu.

– podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP,  kraj następuje opcjonalnie.

W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, kupujący jest zobowiązany wybrać opcję  „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola.

 1. Sprzedający oferuje wysyłkę towaru jedynie w Polsce. Sprzedający nie wysyła towaru za granicę.
 2. W celu dokonania zakupu, po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kupujący powinien wybrać opcję „Wyślij zamówienie”. Potwierdzenie złożenia zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.
 3. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do kupującego. Po wyborze formy przesyłki kupujący uzyskuję informację na temat kosztu towaru, kosztu dostarczenia towaru oraz łącznej kwocie do zapłaty.

§ 5
REALIZACJA

 1. Towar wysyłany jest pod adres, wskazany przez kupującego, to jest:

– wskazany w formularzu zamówienia- w przypadku dokonywania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia,

– wskazany w wiadomości e-mail- w przypadku składania zamówienia drogą mailową,

– podany telefonicznie- w przypadku składania zamówienia telefonicznie.

 1. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez kupującego.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego produktu, w toku składania zamówienia.
 3. Sprzedawca przewiduje możliwości odbioru osobistego towaru w siedzibie sklepu stacjonarnego „Moto-Puzzle” 21-050 Piaski ul. Lubelska 75/1.
 4. W przypadku, gdy koszt przesyłki z uwagi na gabaryty zamówienia okaże się wyższy niż pierwotnie podany przez sprzedawcę, kupujący zostanie o tym poinformowany przed nadaniem przesyłki.
 5. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony od:

– dnia następnego po dniu złożenia zamówienia- przy wyborze opcji płatności za pobraniem,

– dnia następnego po dniu dokonania zapłaty- przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 7.

 1. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta, termin, o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego dnia roboczego.
 2. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego produktu, sprzedający zastrzega sobie możliwość ich realizacji i wysyłki w osobnych partiach, po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu terminu i wielkości dostaw oraz kosztów wysyłki poszczególnych partii Towaru.
 3. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

§ 6
PŁATNOŚĆ

  1. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

– „za pobraniem”- płatność gotówką przy odbiorze towaru od listonosza, kuriera lub w placówce pocztowej,

– przelewem bankowym na konto sprzedawcy wskazane w trakcie składania zamówienia.

 1. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Do ceny zakupionych towarów doliczone zostają koszty wysyłki towaru, w zależności od wybranej przez kupującego sposobu opcji dostawy, zgodnie z § 6 ust.
 3. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 7
RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za niezgodność towaru z umową, w tym za wadę fizyczną lub prawną produktu.
 2. Niektóre z oferowanych przez sprzedawcę produktów posiadają gwarancję udzieloną przez producenta lub importera. Informacja na temat istnienia i treści gwarancji jest podana indywidualnie przy każdym produkcie. Zasady korzystania z gwarancji określa dokument gwarancji.
 3. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, kupującemu przysługuje wybór czy chce skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), jeżeli gwarancja została udzielenia przez producenta lub importera.
 4. W przypadku zauważenia wady kupujący powinien niezwłocznie o niej powiadomić sprzedawcę korzystając z jednego ze sposobów komunikacji wskazanych w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później–, jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na koszt sprzedawcy wadliwy produkt pod adres wskazany w § 5 pkt 4
 7. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia produktu sprzedawcy, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, kupujący może zgłosić żądanie obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Koszt dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz rzeczy, w której wada została usunięta ponosi sprzedawca.

§ 8
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, który zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

– dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

– od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

– od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie sprzedaży produktu.
 3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy oraz informowania o promocjach.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sprzedawcy.
 5. Politykę Prywatności reguluje odrębny dokument, z którym kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.motopuzzle.pl.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku kupujący zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej na stronie sklepu, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zabronione jest bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 4. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03. 2015 r.

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Do:

Moto-Puzzle Edyta Okońska

21-040 Świdnik

Ul. S. Marusarza 28

e-mail: kontakt@motopuzzle.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

*niepotrzebne skreślić